smaili

رضا اسمعیلی ، متولد 13 دیماه 1351. فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر و دارای مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی شاغل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد. از سال 1387 با گردهم آیی مجموعه ای از خیرین مدرسه ساز بنای تاسیس موسسه خیریه مهرگیتی را گزارده و در حال حاضر بعنوان رییس هیئت مدیره موسسه مشغول به فعالیت میباشد.

آخرین پست های smaili

خاطره ای از یک همیاری

وقتی پیام درخواست برای تجهیز مدارس مناطق محروم به کامپیوتر و تجهیزات نوین آموزشی را در صفحه مهرگیتی گذاشتم با این پیام خصوصی مواجه شدم :