public-relation

آخرین پست های public-relation

از زبان خانم معلم ...

از زبان خانم معلم ...

✍️ ما پاییز و زمستان سختی را در کانکس گذراندیم، هر روز یک ساعت قبل از ساعت آموزشی در کلاس چراغ و بخاری دیواری برق

خاطرات دلا 1

یک خاطره از دلا:

از بین كسانى كه براى مدرسه كمك كردند اين يكى خيلى به دلم نشست و منو به فكر فرو برد، اين كارگران زحمت‌كش وقتى بهشون گ

خاطرات دلا

دلا یکی از هم‌وطنان ماست که در انگلیس زندگی می‌کنه و اونجا مشغول جمع‌آوری کمک برای مهرگیتی شده.

این دوست مهرگیتی پس از آشنایی ب