خوشایند ترین پیام سال ۹۵


 زمانی که به یکی از خیرین خبر دادم که کتابخانه‌ای که به نام پسر ازدست‌رفته‌شان تجهیز کردند افتتاح شده و عکسهای آن را برایشان فرستادم با این پیام ز

Gitinejad در تجهیز مدرسه چهارشنبه ۱۶-فروردین-۱۳۹۶ | ۱۶:۲۰

Gitinejad