خاطره ای از یک همیاری

وقتی پیام درخواست برای تجهیز مدارس مناطق محروم به کامپیوتر و تجهیزات نوین آموزشی را در صفحه مهرگیتی گذاشتم با این پیام خصوصی مواجه شدم :

smaili در چهارشنبه ۱۷-آذر-۱۳۹۵ | ۱۲:۵۰

smaili

حمایت تحصیلی

حمایت تحصیلی

اهدا کتاب

اهدا کتاب

رای به

رای به

تجهیز مدرسه

تجهیز مدرسه

مدرسه سازی

مدرسه سازی

سفر

سفر

افتتاحیه

افتتاحیه

جشن

جشن

smaili

smaili

public-relation

public-relation

Zamani

Zamani

Gitinejad

Gitinejad

Afshin

Afshin