چرا مدرسه؟ چرا مهرگیتی؟

تلاش برای ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی

چرا مدرسه بسازیم و چرا مهرگیتی را انتخاب کنیم؟

بسیارند کودکان با استعدادی که به دلیل حضور در مناطق محروم کشور و کمبود امکانات تحصیلی متاسفانه از تحصیل باز می مانند.

چرا مدرسه؟

مدرسه یکی از زیر ساخت های کشور است زیرا محل تربیت کودکانی است که آینده ساز کشور هستند . من چهل سال است که معلمم ودر همه نوع مدرسه ای تدریس کردم ، مدارس برخوردار کم برخور دار نیمه برخوردار ، مشاهده کردم دانش آموزانی که برای تحصیل از فضای فیزیکی مناسبی برخوردارند یعنی مدارس آنها دارای کلاسهای استاندارد است ، کتابخانه ،آزمایشگاه ،زمین بازی وسالن امتحانات دارند به رشد ذهنی مناسب تری دست می یابند تا دانش آموزانی که در نانوایی و یا آغل درس میخوانند.

خلاقیت در آن ها رشد می یابد ،استعدادها شکوفا میشود زیرا معلمین انگیزه بهتری برای تدریس دارند .حتی فضای تحصیلی مناسب میتواند در رشد شخصیت کودکان اثر بخش باشد .بنابر این کودکان باید دیده شوند وبا فراهم آوردن فرصت های برابر برای تعلیم وتربیت زمینه رشد همه آنان باید بوجود بیاید تا به عدالت آموزشی برسیم .

البته شاید ما نتوانیم برای تمام کودکان نقاط کمتر توسعه یافته این شرایط را بوجود آوریم اما اگر حتی برای یک کودک هم تلاش کنیم ارزشمند است .واین موارد انگیزه ای بود برای ساخت مدرسه در استانهای کشورم.

چرا مهرگیتی؟

در سفر افتتاحیه یکی از مدارس در سال 85 در خراسان جنوبی ، شبی را مهمان آقای طالبی رئیس مجمع خیرین بودیم ، بعد از شام ایشان خواهش کردند که اسمی برای تیم خود بگذارید ،دوستان همراه هم به طور شوخی ،جدی شروع کردند به پیشنهاد دادن ، در تمام پیشنهاد ها کلمه گیتی بود ، امید گیتی - زنجیره گیتی _مدرسه سازان گیتی _مهر گیتی _گیتی ویاران و....وبعد رای گیری وشمارش آرا در نهایت عبارت مهر گیتی تصویب شد .

لینک های مرتبط

خبر آنلاین

گالری

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید