استان محل کتابخانه نام خیر نام کتابخانه تاریخ ردیف
استان محل کتابخانه نام خیر نام کتابخانه تاریخ ردیف
خراسان جنوبی دکتر جوادی 2 جمعی از خیرین فاطمه زهرا 1395 1
خراسان جنوبی زنده‌یاد حسن جهانفر مهندس جهانفر حسن جهانفر 1395 2
خوزستان شهدای غواص دکتر جوانسیر حضرت رقیه 1395 3
خراسان جنوبی آرژن باقری محمد توسل باقری آرژن باقری 1395 4
لرستان فاطمه میرخانی دکتر بزرگمهر طلوع مهر 1395 5
خراسان جنوبی صالح ترابی‌زاده جمعی از خیرین طوبی دهقانی 1395 6
خراسان جنوبی شهید اسماعیلی مهندس اسماعیلی شهید اسماعیلی 1395 7
سیستان و بلوچستان چابهار (بلوچی) جمعی از خیرین امام رضا (ع) 1395 8
سیستان و بلوچستان همانیلی خاش جمعی از خیرین حمید گنگوزهی 1395 9
سیستان و بلوچستان دبیرستان شهید مطهری جمعی از خیرین محمد اربابی 1395 10
زابل - سیستان و بلوچستان کتابخانه مرکزی شهر فاطمه شرفی حضرت مهدی (عج) 1395 11
سیستان و بلوچستان نیک‌شهر فاطمه شرفی محمد بلوچ زهی 1395 12
خورستان دزفول جمعی از خیرین جهان‌آرا 1395 13
سیستان و بلوچستان فخر دقیق فکر2 شرفی سینا ناصر شریف 1395 14
سیستان و بلوچستان، میرجاوه دبیرستان دخترانه رقیه مهندس صداقت شاهین 1395 15
خوزستان دکتر فیروزآبادی سارا رشیقی 1395 16
خراسان جنوبی بچه‌های دانشگاه اصفهان 1395 17
خراسان جنوبی طیبات 1395 18
شهریار مرکز کودکان کار 1395 19
تکاب 1395 20

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید