درباره ما

مهرگیتی به این می‌اندیشد که هیچ دانش‌آموز مستعد محرومی به واسطه فقر مالی از تحصیل بازنماند.

مأموريت ما مشاركت در احداث فضاهاي آموزشي – به‌خصوص مدرسه – و فرهنگي در مناطق محروم و نيازمند و همچنین حمايت مادي، معنوي و فرهنگي از دانش‌آموزان مستعد و محروم در مناطق مختلف كشور است.

مهرگيتي مؤسسه‌اي‌ غير دولتي و نيكوكارانه است متشكل از واحدهاي مختلف با هدف بنيادين تلاش براي ساختن ايراني عاري از تبعیض و فقر فرهنگي.

خط مشی موسسه خیریه مهرگیتی بر اهمیت به تحصیل و آموزش کودکان سرزمینمان ایران در یک فضای آموزشی استاندارد و مجهز استوار است.
این موسسه تلاش می‌کند تا ضمن برخورداری همه کودکان ایران زمین از فضاهای آموزشی استاندارد، زمینه دسترسی آنها به آموزش باکیفیت را نیز فراهم کند.

مهرگیتی به این می‌اندیشد که هیچ دانش‌آموز مستعد محرومی به واسطه فقر مالی از تحصیل بازنماند.

تلاش مهرگیتی بر ساختن ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی استوار است و برای این منظور علاوه بر ساخت مدارس استاندارد و مجهز در مناطق محروم کشور، از تحصیل دانش آموزان مستعد این مناطق نیز حمایت میکند و بهره مندی دانش آموزان این مدارس از برنامه های آموزشی و فرهنگی باکیفیت راهم تعقیب میکند.

موسسه خیریه مهرگیتی، یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی و غیردولتی و غیر سیاسی است و این ویژگی بخش جدایی ناپذیر خط مشی موسسه خیریه مهرگیتی بوده و خواهد بود و از هرگونه اقدامی که با این ویژگی مطابقت نداشته باشد دوری خواهد کرد.

خبر آنلاین

گالری

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید