نیازمندی‌ها و الویت‌های بخش کتاب برای همه

الویت‌ها

اولویت ارسال کتاب به ترتیب با این استان هاست:

ورامین، سیستان و بلوچستان، فارس، شهر ری، کاشمر

نیازمندی‌ها

ماهیانه 10 هزار جلد کتاب برای ارسال به مناطق محروم نیاز است

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید