نیازمندی‌ها و الویت‌های بخش تجهیز مدرسه

الویت‌ها

اولویت تجهیز مدرسه به ترتیب با این استان هاست:

سیستان و بلوچستان، دشتیاری، مدارس خوزستان

نیازمندی‌ها

نیاز به وسایل ورزشی، کتابخانه، وسایل آزمایشگاهی و سیستم گرمایشی استاندارد

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید