نیازمندی‌ها و الویت‌های بخش رایانه برای همه

الویت‌ها

اولویت ارسال رایانه به ترتیب با این استان هاست:

سیستان و بلوچستان، اصفهان، خوزستان، کرج، خراسان شمالی، کهکیلویه، کرمانشاه، هرمزگان، چهارمحال بختیاری

نیازمندی‌ها

ماهیانه 20 رایانه تجهیز شده برای ارسال به مناطق محروم مورد نیاز است

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید