نیازمندی‌ها و الویت‌های بخش مدرسه سازی

الویت‌ها

اولویت ساخت مدرسه به ترتیب با این استان هاست:

سیستان و بلوچستان، کرمان، عشایر خوزستان، عشایر کهکیلویه و بویر احمد، عشایر چهار محال بختیاری، هرمزگان، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی.

نیازمندی‌ها

تا پایان سال جاری به همکاری برای ساخت حداقل 50 کلاس درس نیاز است

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید