خبرنامه

مدرسه‌سازی، وظیفه‌ی خیرین یا دولت؟

به گزارش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، یکصد هزار کلاس درس توسط خیران ساخته شده است. بیشتر

عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي

مجموعه عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي: 

 

- عوامل مدرسه؛ مانند سرمايه انساني و امكانات آموزشي

- عوامل نظام آموزشي؛ مانند بودجه و منابع مالي، سازوكارهاي تخصيص، نظارت و ارزشيابي و قوانين و نهادها

- عوامل فردي ـ خانوادگي؛ مانند وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي، توانمنديهاي ذاتي و انگيزه

- عوامل محيطي؛ مانند گروههاي همسان و اهميت فرهنگي ـ اجتماعي آموزش

 

برآیند مثبت این چهار عامل می‌تواند منجر به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان گردد.


public-relation نوشته شده توسط: public-relation در تاریخ: یکشنبه ۱۹-دی-۱۳۹۵ | ۱۱:۲۲

کیفیت آموزش در مناطق محروم

امروزه اغلب كارشناسان امور تربیتی بر این باورند كه رسالت معلم و اهمیت كار آموزش و پرورش مستلزم آن است كه معلمان عموماً از تخصص حرفه‌ای و آزمودگی و تحصیلات بالا برخوردار باشند... بیشتر

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید