فرم مشارکت داوطلبانه

من می توانم، تو می توانی : او می تواند ...

تلاش برای ایرانی عاری از تبعیض و فقر فرهنگی

دستان مهربان

فرم مشارکت داوطلبانه

در صورت تمایل به مشارکت داوطلبانه در فعالیت‌های نیکوکارانه مهرگیتی لطفا این فرم را تکمیل کنید:مشخصات داوطلب


زمینه‌های همکاری


لینک های مرتبط

خبر آنلاین

گالری

مهرگیتیبرای ثبت نام از این قسمت استفاده کنید